Orientácia ok, formáty tabúľ

Formát tabule alebo zvitku

U formátu tabúľ sa rovnako ako u rozmeru oka uvádza šírka x výška .
Šírka oka je rovnobežná so šírkou tabule, výška oka je rovnobežná s výškou tabule (u pochôdzneho ťahokovu označnované tiež ako dĺžka tabule).

Orientace oka

Ukážka orientácie oka v tabuliach šírka 1000 x výška 2000 mm
Orientace tabule 1

Ukážka orientácie oka v tabuliach šířka 2000 x výška 1000 mm
Orientace tabule 2