Značenie ťahokovu

  1. Popis oka
  2. Provedení tahokovu
  3. Materiál

1. Popis oka

Ako vyzerá jednoznačná špecifikácia konkrétneho typu ťahokovu:

šírka oka (DL) x výška oka (DC) x posuv (AV) x hrúbka materiálu (SP). Šírka a výška oka sa meria od stredu osy jedneho oka po stred osy druhého oka.

Popis oka

Príklad popisu ťahokovu:

ťahokov z materiálu surová oceľ
typ N/28 oko 43 x 13 - 2,5 x 2 mm tl.
prevedenie neválcovaný
vo formáte tabúľ šírka 2000 x výška 1000 mm

ťahokov z materiálu pozink DX54D
typ LD/16 oko 16 x 8 - 1,8 x 1 mm tl.
prevedenie neválcovaný
vo formáte tabúľ šírka 1250 x výška 2000 mm

Pre názornosť uvádzame príklady variability jednej velikosti oka (oko šířka 62 x výška 23 mm) s rôznými posuvmi a hrúbkami.

oko DL x DC posuv AV hrúbka SP
62,5 x 20 3 1
62,5 x 20 3 1,5
62,5 x 20 3 2
62,5 x 20 3 3
62,5 x 20 4,5 3
62,5 x 20 6 3

No všetky tieto varianty sa dajú vyrobiť vo válcovanom, alebo neválcovanom prevedeniu. (viz. nižšie).

Pre určenie tvaru ok slúži následujúce označenie ťahokovu : (S)Q, LD, E, (S)T, ktoré sa dopĺňa číslovkov označujúci šírku oka.


SQ (alebo MQ) - ťahokov so štvorcovými oky
*
napr. typy SQ/20 nebo Q/16 apod.


LD (alebo MR)- ťahokov s kosoštvorcovými oky
napr. LD/3, LD/10, LD/16...


E (alebo ME) - ťahokov so šestihrannými oky
napr.E/6, E/15, E25...


ST (alebo MT)- ťahokov s kruhovými oky
napr. ST/12, T/18, ST/18


(S)T - ťahokov s ornamentálnymi oky
napr. PRL/L, RIGATO2, V 46

2. Prevedenie ťahokovu - válcovaný / neválcovaný

Ťahokov vďaka technológii výroby (striženie a natiahnutie) vychádza z výroby vždy ako neválcovaný
  
je teda plastický, má hrany vystupujúce do priestoru a oka sú mierne naklonená.

Každý typ ťahokovu možno následne preválcovať
  
tým dôjde ku sploštěniu ťahokovu, hrany se zarovnajú a ťahokov sa stane hladkým.

Ukážka rovnakého typu ťahokovu vo válcovaném a neválcovaném prevedeniu:

typ N/220 (neválcovaný)
N/220

typ S/220 (válcovaný)
S/220

3. Materiál

Ťahokov sa vyrába v týchto materiáloch::