Výroba ťahokovu

Ťahokov je kovová mriežovina vyrábaná bezodpadovou technológiou tak, že sa do plného plechu presekne špeciálnou matricou rad otvorou a súčasne sa takto nastrihnutý plech potiahne. V ďalšom kroku sa nôž s matricou posune pod úhlom oka a celý proces sa opakuje. Vo výsledku sú oka ťahokovu vždy v radoch presadzená.

Grafická schéma výroby ťahokovu

V spolupráci s výrobcom sme schopný dodať ťahokov ako polotovar (v tabuliach alebo pásoch navíjaných do svitkov). Rovnako môžeme dodať aj výrobok podľa konkrétních požiadaviek zákazníka.